Resten av Hösten -13 i bilder

Traditionella julbaket 2013, välbesökt evenemang!

Inspirationsföreläsning

Plikta Parklekhäng, grill å lyssna på Passalen kören