Ett Pot Puri av bilder gällande de Evenemang som GDF tagit sig för under slutet 2012/våren 2013

Välbesökta Karlstadsmodellen & Tecken Inspirationsföreläsningar

Nytryckta & välspridda GDF Foldrar

Lisebergsbesök

GDF: s fikaförsäljning på Plikta Parklek

Grillning i Delsjön

Universeum besök

Bad på Åby Badhus

Traditionella GDF baket

Tradtionella GDF Adventsbaket