Grovplanering sommar/höst 2016

Hej, här kommer en grovplanering över höstens träffar och aktiviteter

27 – 28 Augusti: Läger Tyringegården i Hindås
September: Träff på Kvillebäckens lekplats inklusive medhavd picknick.
19 Oktober (datum preliminärt): Inspirationskväll med Försäkringskassan, på Viktoriaskolan
Oktober: Träff i gymnastikhall.
November: Årliga julbaket

Mer information kommer!

/Styrelsen Göteborgs Downfamilj